2.1 Toprağın Altında “Altınkent”

Temmuz 13, 2019

Erzincan Altıntepe’yi incelerken kanıtlara dayalı olarak ören yerinin önemini anlamlandırması,
Öğrencilerde grup çalışmasına katılma ve grupla işbirliği yapma becerisi gelişimine katkıda bulunulması,
Öğrencilerde merak duygusu uyarılarak yaşadığı şehirdeki ören yerinin kanıtlara dayalı sorgulamasına zemin hazırlanması,
Öğrencilerde tarihi ve turistik değerleri gelecek kuşaklara aktarma bilincinin gelişimi amaçlanmaktadır.


YOUR COMMENT