2.2 Kilden Eserim

Temmuz 13, 2019

Tarihi nesne üzerinden kültürün sürekliliğini fark etmesi,
Öğrencilerin estetik/sanatsal becerilerinin gelişimine olumlu etki edilmesi,
Öğrencilerin oyun yoluyla yaratıcı düşünce ve hayal gücü gelişiminin desteklenmesi,
Öğrencilerde grupla birlikte çalışma becerilerinin gelişimine destek olunması amaçlanmaktadır.


YOUR COMMENT