3.2 Deprem İstasyonu

Temmuz 13, 2019

Öğrenciler tarafından depremler ölçüm cihazlarının aktif öğrenme modeline göre deneyimlenmesine,
Öğrencilerde deprem özelinde doğada meydana gelen doğal afetler alanında farkındalık düzeyinin artmasına olanak sağlanması,
Öğrencilerin verileri analiz ederek anlamlı şekilde yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


YOUR COMMENT