Slide ŞEHRİMDEKİ DOĞA, TARİH VE KÜLTÜREL KEŞİFLERİM - 2020 BU PROJE TÜBİTAK 4004 DOĞA VE BİLİM OKULLARI PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR. – ERZİNCAN – Slide ŞEHRİMDEKİ DOĞA, TARİH VE KÜLTÜREL KEŞİFLERİM - 2020 BU PROJE TÜBİTAK 4004 DOĞA VE BİLİM OKULLARI PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR. – ERZİNCAN – Slide ŞEHRİMDEKİ DOĞA, TARİH VE KÜLTÜREL KEŞİFLERİM - 2020 BU PROJE TÜBİTAK 4004 DOĞA VE BİLİM OKULLARI PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR. – ERZİNCAN –
 • Kapsam

  Proje Erzincan doğasını, Erzincan tarihini ve Erzincan kültürü alanlarını kapsamaktadır.

 • Tanıma

  Projeye katılan öğrenciler ait oldukları ve hayatlarını devam ettirdikleri bu şehri yakından tanıma fırsatı bulacaklardır.

 • Kaşifname

  Kaşifname’de; öğrencilerin Erzincan ve beş ilçesinde 9 gün sürecek etkinliklerde edindikleritecrübeleri kendi süzgeçlerinden geçirerek, bir bilim insanı hassasiyeti ile yansıtıcı yazılar yazmaları amacıyla hazırlanmıştır.

 • Çevreye Karşı Duyarlılık

  Dumanlı Tabiat Parkı’nın, Girlevik Şelalesi’nin ve Ekşisu Sazlığı’nın öneminden yola çıkarak öğrencilere çevre okuryazarlılığı, çevre ve doğaya karşı farkındalık, çevreye ve doğaya karşı olumlu tutumlar ve davranışlar kazandırılması amaçlanmıştır.

 • Tarihi Keşifler

  Mamahatun Kervansarayı, Kemah Kalesi tarihi ve Altıntepe Ören Yeri öneminden yola çıkarak öğrencilere tarihe, tarihi mekan ve tarihi eser ve tarihi mekana karşı olumlu tutumlar ve davranışlar kazandırılması amaçlanmıştır.

 • Kültürel Miras

  Kemah evleri, Kemaliye evleri ve Mani yolu öneminden yola çıkarak öğrencilere somut kültürel miras ve soyut kültürel miras karşı olumlu tutumlar ve davranışlar kazandırılması amaçlanmıştır.

//www.erzincankasifi.com/wp-content/uploads/2019/06/sonLogo.png
Projede Görev Alan Eğitmenlerimiz

EĞİTMENLERİMİZ

MURAT UTKU
MURAT UTKU
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütücüsü
ADEM BAŞIBÜYÜK
ADEM BAŞIBÜYÜK
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzman
HAMZA ALBAYRAK
HAMZA ALBAYRAK
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Uzman
VEDAT KARADENİZ
VEDAT KARADENİZ
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Uzman
ALKAN KADİR AKA
ALKAN KADİR AKA
Eğitmen
ALPARSLAN AY
ALPARSLAN AY
Eğitmen
ANIL SAMANCI
ANIL SAMANCI
Eğitmen
ERDAL AKPINAR
ERDAL AKPINAR
Eğitmen
FERRUH ERKAN
FERRUH ERKAN
Eğitmen
SEYFET ÇAKIR
SEYFET ÇAKIR
Eğitmen
SONGÜL ALŞAN
SONGÜL ALŞAN
Eğitmen
ÜNAL TUYĞUN
ÜNAL TUYĞUN
Eğitmen
Projemizin Gerçekleşme Süreci

ETKİNLİK TAKVİMİ

Açılış

Açılış

AÇILIŞ OLDUĞU İÇİN PROJE EKİBİ BÜTÜNÜYLE GÖREVLENDİRİLMİŞTİR.

Ön Testin Uygulanması

Ön Testin Uygulanması

Öğrenciler Erzincan Gençlik Merkezindeki uygun sınıfa alınarak Sontay. Gökdere ve Usta (2014)tarafından geliştirilen Çevre Okuryazarlık Ölçeğinin alt ölçekleri olan Çevresel Duyuş Ölçeği (ÇDYÖ),Çevre Bilgi Testi (ÇBT), Çevresel Davranış Ölçeği (ÇDVÖ), Bilişsel Beceri Görüşme Formu (BBGF) sıra ile öğrencilere uygulanacaktır. Bu ölçeğin uygulanmasından sonra Gökçe, Aktay, Kaya ve Özden(2007) tarafından geliştirilen Çevre Tutum Ölçeği (IÇTO) öğrencilere uygulanacaktır.

Gelin Tanış Olalım

Gelin Tanış Olalım

Farklı belde ve köy okullarından gelen öğrencilerin birbirlerinin isimlerini öğrenerek tanışmalarınısağlamak. Ardından birbirleri hakkında bilgi sahibi olarak aralarında buzların kırılmasına katkısağlanacaktır. Böylece grubun birbirini tanıması ve aralarında arkadaşlık bağının oluşmasıamaçlanmaktadır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

TÜBİTAK'tan Hediyen Var

TÜBİTAK'tan Hediyen Var

Kapak Tasarımı

Kapak Tasarımı

Proje başlangıcında öğrencilerdeki Erzincan algısının simgelerle görülmesi amaçlanmıştır.

Kültür Çınarlarının Gölgesindeyiz

Kültür Çınarlarının Gölgesindeyiz

Mezar Taşları Konuşuyor

Mezar Taşları Konuşuyor

Akşam Yemeği

Akşam Yemeği

Yansıtıcı Günlük Nasıl Yazılır

Yansıtıcı Günlük Nasıl Yazılır

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Öğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimleri yansıtıcı günlüğe yazmaları amaçlanmıştır.

Toprağın Altında Altınkent

Toprağın Altında Altınkent

Öğrencilerde merak duygusu uyarılarak yaşadığı şehirdeki ören yerinin kanıtlara dayalı sorgulamasına zemin hazırlanması, Öğrencilerde tarihi ve turistik değerleri gelecek kuşaklara aktarma bilincinin gelişimi amaçlanmaktadır.

Kilden Eserim

Kilden Eserim

Tarihi nesne üzerinden kültürün sürekliliğini fark etmesi, Öğrencilerin estetik/sanatsal becerilerinin gelişimine olumlu etki edilmesi, Öğrencilerin oyun yoluyla yaratıcı düşünce ve hayal gücü gelişiminin desteklenmesi, Öğrencilerde grupla birlikte çalışma becerilerinin gelişimine destek olunması amaçlanmaktadır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Tarihte Yolculuk

Tarihte Yolculuk

Öğrenciler yaşadıkları şehirdeki önemli tarihi mekânları aktif öğrenme ile inceleme deneyimikazanması, geçmişte yaşayan insanların yaşantılarını kanıtlara dayalı olarak sorgular ve günümüzleilişkilendirmesi, Mama Hatun Kervansarayı?nın önemi ve onu koruma bilincinin gelişmesine katkısağlanması,Öğrencilerin bilimsel tutumlarla tarihsel düşünme becerinin gelişimine katkıda bulunulması,

Geçmiş Zaman Olu ki

Geçmiş Zaman Olu ki

Eğitici drama ile öğrencilerde tarihi mekânın kültürel sürekliliğe etkisinin fark edilmesine katkısağlanması, öğrencilerde grup çalışmasına katılma ve grupla işbirliği yapma becerisinin gelişiminindesteklenmesi, öğrencilerde drama yoluyla geçmişteki insanların yaşantılarını tanılamaları veyaşatmalarına fırsat sunulması, akranların estetik/sanatsal becerileri gelişimine destek verilmesiamaçlanmıştır

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Öğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimi günlüğe yazmaları amaçlanmıştır.

Doğal Alanlar Mercek Altında

Doğal Alanlar Mercek Altında

Yakın çevresindeki doğal alanlardan Ekşisu Sazlığını aktif öğrenme ile deneyimlemesi,Sazlık özelinde doğal alanların önemi ve özelliklerinin fark edilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.Doğal alanların korunmasına yönelik bilinç düzeyin artmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır

Deprem İstasyonu

Deprem İstasyonu

Öğrenciler tarafından depremler ölçüm cihazlarının aktif öğrenme modeline göre deneyimlenmesine,Öğrencilerde deprem özelinde doğada meydana gelen doğal afetler alanında farkındalık düzeyininartmasına olanak sağlanması,Öğrencilerin verileri analiz ederek anlamlı şekilde yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlanmasıamaçlanmaktadır.

Haritalarımda Çevrem

Haritalarımda Çevrem

Öğrencilerin çevrelerinde bulunan coğrafi alanın haritalarda nasıl gösterildiğini sembollerle ifadeetmesi,Farklı alanların öğrenciler tarafından haritalarda gösterilmesi,Öğrencilere bütüncül bakış açısı kazandırılmasına destek verilmesi amaçlanmıştır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Çevre Temizliği

Çevre Temizliği

Öğrencilerin doğal alanı koruma davranışlarının kazanılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.Geri dönüşümün çevre ve gelecek açısından önemini gösteren davranış değişikliği sağlanmasıamaçlanmıştır.

Mineralli Suyun Serüveni

Mineralli Suyun Serüveni

Doğal alanların kendilerine özgü özelliklerini yerinde görmesi,Fabrika gezisi ile vizyonunun gelişimine destek sağlanması,Mineralli suyun özelliklerini fark etmesi amaçlanmıştır.

Su Arıtımı Modeli

Su Arıtımı Modeli

Kayak sularının kirlenmesinin nedenleri gözlemler, kirli ve temiz suların sertlik, ph gibi değerlerini ölçer,su arıtım modeli tasarlama

Jeotermal Su

Jeotermal Su

Deprem riski altındaki alanların yeraltı suları hakkında bilgi ve deneyim kazanması amaçlanmıştır.

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Etkinliğin amacıÖğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimi günlüğe yazmalarıamaçlanmıştır

Kültür Çınarlarının Gölgesindeyiz

Kültür Çınarlarının Gölgesindeyiz

Öğrencilerin manevi şahsiyetleri bilmeleri,Terzi Baba ve Piri Sami Hazretlerinin türbe alanlarının incelenmesi,Türbe çevresindeki kültürel unsurların yerinde incelenmesi amaçlanmıştır.

Su Hayattır

Su Hayattır

Öğrenciler yakın çevresinde olan Çağlayan şelalesi doğal alanını aktif öğrenme modelinde deneyimkazanmasına fırsat sunulması,Öğrencilerin su ve ekosistem ilişkisini analiz etmesine imkân verilmesi,Doğal alanlardan şelalenin bölge turizmindeki yerini fark etmesine katkı verilmesi amaçlanmaktadır. Sukirliliğin risklerini ve su arıtımı hakkında bilgilenmesini sağlama

Temiz Eller

Temiz Eller

Öğrencilerin doğal alanı koruma davranışlarının kazanılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.Geri dönüşümün çevre ve gelecek açısından önemini gösteren davranış değişikliği sağlanmasıamaçlanmıştır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Buzullar Göl Oluyor

Buzullar Göl Oluyor

Öğrencilerin buzul gölünde aktif öğrenme modelinde deneyim kazanmasına fırsat sunulması,Bilimsel tutumlarla doğanın incelenmesine imkân sağlanması,Öğrencilerde göl oluşumu hakkında bilgi ve deneyim kazanılması amaçlanmaktadır

Mevsimler ve Göl

Mevsimler ve Göl

Öğrencilerin doğanın kendine özgü özelliklerini sorgulayarak keşfetmesine destek sağlanması,Öğrencilerin kendini sanatsal olarak ifade etme becerisinin geliştirilmesine katkıda bulunulması,Öğrencilerin kendi ürünlerini sergilemesine ve tanıtmasına fırsat sunulması,Grup çalışmaları aracılığıyla işbirliği yapma becerisinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Öğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimi günlüğe yazmaları amaçlanmıştır.

Doğa Yürüyüşü

Doğa Yürüyüşü

Öğrencilerin yaşadığı çevredeki biyoçeşitliliğin fazla olduğu doğal alanlardan Refahiye DumanlıYaylasının yaşantı yoluyla deneyimlemesi,Ormanların önemini ve ekosistemdeki yerini kanıtlara dayalı olarak incelemesi,Öğrencilerin insan- doğa ilişkisini açıklamalarına kolaylık sağlanması

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Oryantiring

Oryantiring

Öğrencilerde harita okuma becerilerinin gelişmesinin desteklenmesi,Öğrencilerin konum ve yön belirleme becerilerinin gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Öğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimi günlüğe yazmaları amaçlanmıştır.

Kalenin Serüveni

Kalenin Serüveni

Yaşadığı yakın çevredeki tarihi mekânı aktif öğrenme ile deneyimlemesi,Öğrencilerin kanıtlara dayalı olarak tarihi mekânı incelemesi yoluyla uygarlık ve kültürel farkındalığınartırılmasına kolaylık sağlanması,Öğrencilerde tarihsel düşünme becerisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Kültürün İzleri

Kültürün İzleri

Öğrencilerin kanıtlara dayalı olarak tarihi mekânı incelemesi,Öğrencilerde kültürün sürekliliğini fark etmesi,Kemah evlerini aktif öğrenme yöntemiyle deneyimlemesiÖğrencilerin kültürel mirası estetik ve güzellik kavramlarıyla incelemesi.Öğrencilerin geçmişteki insanların yaşantılarını günümüzle ilişkilendirmelerine imkân sağlanması,Öğrencilerin merak ve araştırma duygularını uyararak kültürel izleri keşfetmesine katkı sağlanmasıamaçlanmıştır.

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Öğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimi günlüğe yazmaları amaçlanmıştır.

Kayaçların Dilinden

Kayaçların Dilinden

Doğal alanların oluşumlarını kanıtlara dayalı olarak incelemesi,Karanlık kanyonu tanıtır,Çevre değişimlerinin canlı hayatına olan etkisini merak duygusu uyarılarak sorgulamasına fırsatsunulması amaçlanmaktadır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Yüzlerce Yıllık Kültür

Yüzlerce Yıllık Kültür

Kemaliye evlerinin tarihi, kültürel, mimari özelliklerini inceleyerek kültürün sürekliliğini keşfetmesi,geçmişle günümüz arasındaki mimari farklılaşmaları karşılaştırması, Kemaliye evlerini tanıması

Mani Yolu

Mani Yolu

Kanıtlara dayalı olarak insanların yaşadığı duyguları araştırması ve ilçenin kültüründeki yerinikeşfetmesine destek olunması,Kemaliye mani yolunda aktif öğrenme modelinde deneyimi kazanmasına fırsat verilmesi,Sözlü ve yazınsal kültürün öğesi olan manilerin günümüzdeki sanat dallarıyla ilişkilendirilmesine olanaksunulması amaçlanmaktadır.

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Öğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimi günlüğe yazmaları amaçlanmıştır.

Müzedeyim

Müzedeyim

Kemaliye Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi tanıtması, çeşitli amfibi, böcek, yılan gibi canlı örnekleri ilefarklı dönemlere ait fosillerin keşfedilmesi ve müze kültürün oluşması ve gelişmesi, öğrencilerinkendilerini sanatsal olarak ifade etmesi, öğrencilerde bilgi toplama, kaydetme, düzenleme ve sunma,becerisinin gelişimi amaçlanmaktadır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Orda Bir Köy Var Uzakta

Orda Bir Köy Var Uzakta

Ahmet Kutsi Tecer kültür evini tanır, öğrenciler kanıtlara dayalı olarak kültürün sürekliliğini keşfeder,öğrenciler müzelerin kültürün aktarılmasındaki önemi anlamlandırması fırsat sunulması, gündelikyaşamla müzedeki kültürü ilişkilendirmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır

Sevgili Günlüğüm

Sevgili Günlüğüm

Öğrencilerin gün içerisinde edindikleri deneyimi günlüğe yazmaları amaçlanmıştır.

Son Testlerin Uygulanması

Son Testlerin Uygulanması

Etkinliğin amacıProje sonunda hedeflenen davranışların düzeyinin belirlenmesiamaçlanmıştır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Son Testlerin Uygulanması

Son Testlerin Uygulanması

Etkinliğin amacıProje sonunda hedeflenen davranışların düzeyinin belirlenmesiamaçlanmıştır.

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği