BLOG

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

Tanışma Draması

Farklı belde ve köy okullarından gelen öğrencilerin birbirlerinin isimlerini öğrenerek tanışmalarını sağlamak. Ardından birbirleri hakkında bilgi sahibi olarak aralarında buzların kırılmasına katkı sağlanacaktır. Böylece grubun birbirini tanıması ve aralarında arkadaşlık […]

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

2.1 Toprağın Altında “Altınkent”

Erzincan Altıntepe’yi incelerken kanıtlara dayalı olarak ören yerinin önemini anlamlandırması,Öğrencilerde grup çalışmasına katılma ve grupla işbirliği yapma becerisi gelişimine katkıda bulunulması,Öğrencilerde merak duygusu uyarılarak yaşadığı şehirdeki ören yerinin kanıtlara dayalı […]

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

2.2 Kilden Eserim

Tarihi nesne üzerinden kültürün sürekliliğini fark etmesi,Öğrencilerin estetik/sanatsal becerilerinin gelişimine olumlu etki edilmesi,Öğrencilerin oyun yoluyla yaratıcı düşünce ve hayal gücü gelişiminin desteklenmesi,Öğrencilerde grupla birlikte çalışma becerilerinin gelişimine destek olunması amaçlanmaktadır.

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

Tarihte Yolculuk

Öğrenciler yaşadıkları şehirdeki önemli tarihi mekânları aktif öğrenme ile inceleme deneyimi kazanması, geçmişte yaşayan insanların yaşantılarını kanıtlara dayalı olarak sorgular ve günümüzle ilişkilendirmesi,Mama Hatun Kervansarayı’nın önemi ve onu koruma bilincinin […]

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

3.2 Deprem İstasyonu

Öğrenciler tarafından depremler ölçüm cihazlarının aktif öğrenme modeline göre deneyimlenmesine,Öğrencilerde deprem özelinde doğada meydana gelen doğal afetler alanında farkındalık düzeyinin artmasına olanak sağlanması,Öğrencilerin verileri analiz ederek anlamlı şekilde yorumlama becerisinin […]

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

2.4 Geçmiş Zaman Olur Ki

Öğrencilerde drama yoluyla geçmişteki insanların yaşantılarını tanılamaları ve yaşatmalarına fırsat sunulması, akranların estetik/sanatsal becerileri gelişimine destek verilmesi amaçlanmıştır.

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

3.3 Haritalarımda Çevrem

Öğrencilerin çevrelerinde bulunan coğrafi alanın haritalarda nasıl gösterildiğini sembollerle ifade etmesi,Farklı alanların öğrenciler tarafından haritalarda gösterilmesi,Öğrencilere bütüncül bakış açısı kazandırılmasına destek verilmesi amaçlanmıştır.

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

3.1 Doğal Alanlar Mercek Altında

Sazlık özelinde doğal alanların önemi ve özelliklerinin fark edilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.Doğal alanların korunmasına yönelik bilinç düzeyin artmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

3.4 Çevre Temizliği

Öğrencilerin doğal alanı koruma davranışlarının kazanılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.Geri dönüşümün çevre ve gelecek açısından önemini gösteren davranış değişikliği sağlanması amaçlanmıştır.

Read More →

By admin / Temmuz 13, 2019 / Diğer

3.6 Su arıtımı modeli

Kayak sularının kirlenmesinin nedenleri gözlemler, kirli ve temiz suların sertlik, ph gibi değerlerini ölçer, su arıtım modeli tasarlaması amaçlanır.

Read More →