Tarihte Yolculuk

Temmuz 13, 2019

Öğrenciler yaşadıkları şehirdeki önemli tarihi mekânları aktif öğrenme ile inceleme deneyimi kazanması, geçmişte yaşayan insanların yaşantılarını kanıtlara dayalı olarak sorgular ve günümüzle ilişkilendirmesi,
Mama Hatun Kervansarayı’nın önemi ve onu koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlanması,
Öğrencilerin bilimsel tutumlarla tarihsel düşünme becerinin gelişimine katkıda bulunulması amaçlarının kazanılması hedeflenmiştir.


YOUR COMMENT